ریشه

دسته : پینترست

پینترست (pinterest) شاید جذاب ترین شبکه اجتماعی موجود باشد. pinterest را نباید صرفا به چشم یک شبکه اجتماعی دیگر برای به اشتراگ گذاشتن تصاویر دید. بلکه این شبکه اجتماعی بسیار فراتر از این حرف هاست. در واقع پینترست مکانی است برای به اشتراک گذاشتن ایده ها!

pinterest در سال ۲۰۱۰ برای اولین بار منتشر شد و پس از گذشت ۹ ماه چیزی حدود ۱۰۰۰۰ کاربر فعال داشت. اکنون که در سال ۲۰۲۰ هستیم هم این شبکه اجتماعی ماهانه بیش از ۴۴۰ میلیون کاربر فعال دارد.

شاید pinterest در حال حاظر به اندازه اینستاگرام یا فیسبوک بزرگ و محبوب نباشد. اما با توجه به تعداد کاربران فعال در آن، ارائه ایده های جدید و ناب و روند رشد چشمگیرش بی شک میتوان آینده بسیار درخشانی برای پینترست متصور بود.