ریشه

دسته : کتاب مدیریت و بازاریابی

کتاب مدیریت و بازاریابی کتاب ها

دانلود رایگان کتاب سرمایه داری شایسته؛ راهکاری برای تحول در نظام اقتصادی pdf

Root Admin
دانلود رایگان کتاب سرمایه داری شایسته؛ راهکاری برای تحول در نظام اقتصادی pdf این کتاب در خصوص بحران نوشته نشده است بلکه درباره زندگی اقتصادی...
کتاب مدیریت و بازاریابی کتاب ها

دانلود رایگان کتاب سرمایه گذاری در کسبوکارهای نوپا pdf

Root Admin
دانلود رایگان کتاب سرمایه گذاری در کسب و کارهای نوپا نگاهی به وضعیت کشور و منطقه ایـن مطالعـه کـه از معـدود مطالـب انتشـار یافته در...
کتاب مدیریت و بازاریابی کتاب ها

دانلود رایگان کتاب جهان بدون فقر pdf

Root Admin
دانلود رایگان کتاب جهان بدون فقر pdf کتابی که در این پست معرفی می کنیم رمز موفقیت یکی از بزرگترین فعالان اجتماعی در مبارزه با...