ریشه

دسته : کتاب ها

مرجع دانلود رایگان کتاب های درسی و غیر درسی

مدیریت و بازاریابی – دیجیتال مارکتینگ – فناوری اطلاعات و تکنولوژی

کتاب مدیریت و بازاریابی کتاب ها

دانلود مقاله فارسی کارآفرینی و شناخت ویژگی های روانشناختی در افراد کارآفرین pdf

Root Admin
دانلود مقاله فارسی کارآفرینی و شناخت ویژگی های روانشناختی در افراد کارآفرین pdf چکیده این مقاله در راستای توصیف ویژگی های روان شناختس شخصیت افراد...
کتاب مدیریت و بازاریابی کتاب ها

دانلود مقاله فارسی معرفی گردشگری کشاورزی pdf

Root Admin
دانلود مقاله فارسی معرفی گردشگری کشاورزی pdf صنعت عظيم و پويای گردشگری امروزه گردشگری بزرگترین صنعت دنيا است و یکي از سریعترین رشدها را دارا...
کتاب مدیریت و بازاریابی کتاب ها

دانلود رایگان مقاله فناوری ساختار شکنانه و اثر آن در مدیریت کسب و کار pdf

Root Admin
دانلود رایگان مقاله فناوری ساختار شکنانه و اثر آن در مدیریت کسب و کار pdf این مقاله با عنوان های زیر دسته بندی شده: Contents...
کتاب مدیریت و بازاریابی کتاب ها

دانلود رایگان مقاله ۹ ایده برای راه اندازی کسب و کار خانگی pdf

Root Admin
دانلود رایگان مقاله ۹ ایده برای راه اندازی کسب و کار خانگی pdf در این مقاله شاهین شاکری 9 ایده را برای راه اندازی کسب...