ریشه
پارامتر / URL : یک کد ضمیمه شده به یک URL میباشد که میتواند نحوه عملکرد یک وبسایت را تغییر دهد یا به عنوان یک بعد ردیابی از آن استفاده شود.

URL parameter

پارامتر / URL parameter

عبارات مرتبط :
دسته بندی :

توضیح :

پارامتر / URL parameter : یک کد ضمیمه شده به یک URL میباشد که میتواند نحوه عملکرد یک وبسایت را تغییر دهد یا به عنوان یک بعد ردیابی از آن استفاده شود. یک پارامتر در اغلب موارد با علامت سوال شروع شده و بعد از هرعلامت مساوی، پارامترها را تعریف کرده است.

نمونه‌ای از آدرس سایت که 3 پارامتر (متغیر) به آن ضمیمه شده است:

Home

پارامتر / URL : یک کد ضمیمه شده به یک URL میباشد که میتواند نحوه عملکرد یک وبسایت را تغییر دهد یا به عنوان یک بعد ردیابی از آن استفاده شود.
یک کد ضمیمه شده به یک URL میباشد که میتواند نحوه عملکرد یک وبسایت را تغییر دهد یا به عنوان یک بعد ردیابی از آن استفاده شود.

پست های مرتبط

سئو کلاه سفید / White Hat SEO

Root Admin

کد ردیابی / قطعه ردیابی

Root Admin

کانال / Channel

Root Admin

دیدگاهتان را بنویسید