ریشه
کد ردیابی / قطعه ردیابی : کدی است که بر چگونگی تعامل کاربر با وبسایت نظارت میکند. این کد در هر صفحه از وبسایت ذخیره شده و اطلاعات را به یک "سرویس ابزار آنالیز" ارسال مینماید

کد ردیابی / قطعه ردیابی

کد ردیابی / قطعه ردیابی

عبارات مرتبط :
دسته بندی :

توضیح :

کد ردیابی / قطعه ردیابی : کدی است که بر چگونگی تعامل کاربر با وبسایت نظارت میکند. این کد در هر صفحه از وبسایت ذخیره شده و اطلاعات را به یک “سرویس ابزار آنالیز” ارسال مینماید تا توسط کسب و کارهای دیگر در مقاصد بازاریابی و مقاصد دیگر، استفاده گردد.

کد ردیابی / قطعه ردیابی : کدی است که بر چگونگی تعامل کاربر با وبسایت نظارت میکند. این کد در هر صفحه از وبسایت ذخیره شده و اطلاعات را به یک "سرویس ابزار آنالیز" ارسال مینماید
کد ردیابی / قطعه ردیابی : کدی است که بر چگونگی تعامل کاربر با وبسایت نظارت میکند. این کد در هر صفحه از وبسایت ذخیره شده و اطلاعات را به یک “سرویس ابزار آنالیز” ارسال مینماید

پست های مرتبط

سئو کلاه سفید / White Hat SEO

Root Admin

کانال / Channel

Root Admin

HTML body

Root Admin

دیدگاهتان را بنویسید