ریشه
Image default
کتاب مدیریت و بازاریابی کتاب ها

دانلود مقاله فارسی کارآفرینی و شناخت ویژگی های روانشناختی در افراد کارآفرین pdf

دانلود مقاله فارسی کارآفرینی و شناخت ویژگی های روانشناختی در افراد کارآفرین pdf

دانلود مقاله فارسی کارآفرینی و شناخت ویژگی های روانشناختی در افراد کارآفرین pdf
دانلود مقاله فارسی کارآفرینی و شناخت ویژگی های روانشناختی در افراد کارآفرین pdf

چکیده

این مقاله در راستای توصیف ویژگی های روان شناختس شخصیت افراد کارآفرین انجام شده است.

پژوهشگر در این مقاله ضمن تعریف مفاهیم مربوط به کارآفرینی و ابعاد آن و بررسی ویژگی افراد کارآفرین، به واکاری شخصیت این افراد از دیدگاه روانشناختی نیز پرداخته است تا بدین گونه عناصر شخصیتی لازم برای ظهور یک فرد کارآفرین را شناسایی نماید.

بیشتر بخوانید:

دانلود مقاله فارسی معرفی گردشگری کشاورزی pdf

پست های مرتبط

دانلود مقاله فارسی بررسی وضع اقتصادی pdf

Root Admin

دانلود مقاله فارسی معرفی گردشگری کشاورزی pdf

Root Admin

دانلود رایگان مقاله فناوری ساختار شکنانه و اثر آن در مدیریت کسب و کار pdf

Root Admin

دیدگاهتان را بنویسید