ریشه
Image default
کتاب مدیریت و بازاریابی کتاب ها

دانلود مقاله فارسی معرفی گردشگری کشاورزی pdf

دانلود مقاله فارسی معرفی گردشگری کشاورزی pdf

دانلود مقاله فارسی معرفی گردشگری کشاورزی pdf
دانلود مقاله فارسی معرفی گردشگری کشاورزی pdf

صنعت عظيم و پويای گردشگری امروزه گردشگری بزرگترین صنعت دنيا است و یکي از سریعترین رشدها را دارا است.

هرساله دو ميليارد گردشگر در سراسر دنيا در مکانهای مورد بازدید هزاران ميليارد دالر هزینه ميکنند. در سال 2006 ،846 ميليون گردشگر درآمدی برابر 733 ميليارد دالر توليد کردند.

در ایالات متحده، سفرهای خانوادگي همراه با گردشگری بين المللي یک صنعت 3.1 هزار ميليارد دلاری است، با پرداخت مستقيم 162 ميليارد دالر که 1 موقعيت از 8 موقعيت شغلي را در برميگيرد [ انجمن صنعت سفر آمریکا، 2005].

در واشنگتن، گردشگری بهعنوان سومين صنعت بزرگ ایالت رتبهبندی ميشود که در سال 2007 درآمد حاصل از آن 8.14 ميليارد دالر تخمين زده شده است.

از سال 2002 ،ميزان پرداختي گردشگری ساالنه بهطور متوسط 4.7 %رشد داشته است که نرخ تورم در آن دوره نيز مدنظر قرارگرفته است.

بیشتر بخوانید:

دانلود مقاله فارسی بررسی وضع اقتصادی pdf

 

پست های مرتبط

دانلود مقاله فارسی بررسی وضع اقتصادی pdf

Root Admin

دانلود مقاله فارسی کارآفرینی و شناخت ویژگی های روانشناختی در افراد کارآفرین pdf

Root Admin

دانلود رایگان مقاله فناوری ساختار شکنانه و اثر آن در مدیریت کسب و کار pdf

Root Admin

2 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید