ریشه
دانلود رایگان کتاب کارآفرینی اینترنتی چیست؟
کتاب مدیریت و بازاریابی کتاب ها

دانلود رایگان کتاب شکست ها ابدی نیستند

دانلود رایگان کتاب شکست ها ابدی نیستند

دانلود رایگان کتاب شکست ها ابدی نیستند
دانلود رایگان کتاب شکست ها ابدی نیستند

نمونه ای از متن کتاب :

تمام نکات موجود در این کتاب را شخصا تجربه و در شکست های بنده تأثیرگذار بوده . امیدوارم با توجه به نکات این کتاب شکستها را از پیش رو بردارید .
با تغییر عادات مردم به کتاب و کتاب خوانی اینجانب صرفا نکات کلیدی مورد نظر در مهار شکست ها را در این کتاب نگارش کردم .

چون معتقدم خوانندگان این کتاب اینقدر باهوش هستند که عمق مطلب را با جان دل درک نموده و می توانند در کسب و کار خود به کار ببرند.

برای درک بهتر مطالب این کتاب باید قبل از خواندن هر مطلب کلمه ” قطعا ” یا ” هیچ گاه ” را تلفظ کنید و مطالبی که با نشانه # شروع می شوند از نکات مهم و سرنوشت ساز می باشند یادداشت نمائید تا به خاطر بسپارید .

در فصل سوم درباره « منابع انسانی » می خوانیم :

قطعا نظارت همیشگی بر تمام پرسنل داشته باشید .
قطعا پرسنل ناهنجار با رفتارهای غیر حرفه ای را اخراج نمایید .
هیچ گاه به پرسنل خود ۱۰۰ درصد اطمینان نکنید .
هیچ گاه به صورت محسوس پرسنل خود را امتحان نکنید .
هیچگاه همه اختیارات را به پرسنل واگذار نکنید .

دانلود کتاب

پست های مرتبط

دانلود رایگان کتاب افزایش فروش آنلاین با 20 راهکار فوق العاده اثر بخش

ریشه

دانلود رایگان کتاب سه شغل پر درآمد دیجیتال مارکتینگ در سال 2021

ریشه

دانلود رایگان کتاب بازاریابی در فیسبوک _ سکوی پرتاب کسب و کارها در سطح جهانی

ریشه

دیدگاهتان را بنویسید