ریشه
دانلود رایگان کتاب سرمایه داری شایسته؛ راهکاری برای تحول در نظام اقتصادی pdf
کتاب مدیریت و بازاریابی کتاب ها

دانلود رایگان کتاب سرمایه داری شایسته؛ راهکاری برای تحول در نظام اقتصادی pdf

دانلود رایگان کتاب سرمایه داری شایسته؛ راهکاری برای تحول در نظام اقتصادی pdf

دانلود رایگان کتاب سرمایه داری شایسته؛ راهکاری برای تحول در نظام اقتصادی pdf
دانلود رایگان کتاب سرمایه داری شایسته؛ راهکاری برای تحول در نظام اقتصادی pdf

این کتاب در خصوص بحران نوشته نشده است بلکه درباره زندگی اقتصادی و چگونگی ایجاد نظام سرمایه داری شایسته نگاشته شده که کمتر در معرض خطر بحران قرار می گیرد و از نظام سرمایه داری کنونی پایدارتر است. این کتاب بر اساس تحلیل مشکلات سال های اخیر (از دهه 1970) – هم در جهان و هم در جوامع – دیدگاه و مدل اقتصادی جدیدی را پیشنهاد می کند که سمت گیری اساسی آن عدالت اجتماعی و پایداری محیط زیست را در وضعیت رونق اقتصادی تضمین می کند.

اول آن که اصلاحات اقتصادی چهل سال اخیر بر رادیکالیسم بازار استوار بوده و تصور می شد بازارها با سازوکار خود تنظیم کننده آن باشند و به طور خودکار به ثبات، سطح بالای اشتغال و توزیع در آمد معقول و مطلوب منجر می شوند.

دوم آن که، از سال های دهه 1970 بازارها شکل جهانی به خود گرفتند، در حالی که تلاش برای تنظیم بازارها در سطح ملی باقی ماند، یا در بهترین حالت در گروهی از کشورها انجام شد.

بیشتر بخوانید:

دانلود رایگان کتاب جهان بدون فقر pdf

پست های مرتبط

دانلود رایگان کتاب افزایش فروش آنلاین با 20 راهکار فوق العاده اثر بخش

ریشه

دانلود رایگان کتاب سه شغل پر درآمد دیجیتال مارکتینگ در سال 2021

ریشه

دانلود رایگان کتاب بازاریابی در فیسبوک _ سکوی پرتاب کسب و کارها در سطح جهانی

ریشه

دیدگاهتان را بنویسید