ریشه
Image default
کتاب مدیریت و بازاریابی کتاب ها

دانلود رایگان کتاب جامع همه چیز در مورد کسب و کار pdf

دانلود رایگان کتاب جامع همه چیز در مورد کسب و کار pdf

دانلود رایگان کتاب جامع همه چیز
دانلود رایگان کتاب جامع همه چیز

بيش از ده ميليون نفر هر ساله کسب و کاري را آغاز ميكنند و در نتيجه بيش از سه ميليون کسب و کار کوچك هر ساله ايجاد ميشود. کارآفريني مزاياي متعددي دارد و در نتيجه رقابت در اين حيطه نيز بسيار است. درك ابعاد اين رقابت و طرح کسب و کار دقيق ميتواند منجر به شروع يك کسب و کار موفق شود. آيا عملكرد شما ازين مراحل تبعيت ميكند؟ سعي کنيد آنچه را که ديگران انجام ميدهند، بررسي کنيد تا به چگونگي شروع کار پي ببريد. سنجش ميزان آمادگي براي شروع کسب و کار با وجود اينكه کارآفريني ميتواند منجر به موفقيتهاي زيادي شود اما شما بايد آماده و حاضر باشيد.

بیشتر بخوانید:

دانلود کتاب کسب و کار در ایران 

پست های مرتبط

دانلود رایگان کتاب افزایش فروش آنلاین با 20 راهکار فوق العاده اثر بخش

ریشه

دانلود رایگان کتاب سه شغل پر درآمد دیجیتال مارکتینگ در سال 2021

ریشه

دانلود رایگان کتاب بازاریابی در فیسبوک _ سکوی پرتاب کسب و کارها در سطح جهانی

ریشه

دیدگاهتان را بنویسید