ریشه
Image default
کتاب مدیریت و بازاریابی کتاب ها

دانلود رايگان کتاب مجموعه گفتگوهای کاربردی در حوزه حمل و نقل و لجستیک pdf

دانلود رايگان کتاب مجموعه گفتگوهای کاربردی و تخصصی در حوزه حمل و نقل و لجستیک pdf

دانلود رايگان کتاب مجموعه گفتگوهای کاربردی در حوزه حمل و نقل و لجستیک pdf
دانلود رايگان کتاب مجموعه گفتگوهای کاربردی

محمد سیاوشی مدیر گروه حمل و نقل و لجستیک و گردآورنده کتاب الکترونيکی مجموعه گفتگوهای گروه، در مقدمه این اثر نوشته است: 

در جهان امروز بخش حمل و نقل از جمله بخش های زیر بنایی اقتصاد هر جامعه است که علاوه بر تحت تاثير قرار دادن فرآیند توسعه اقتصادی، خود نيز در جریان توسعه دچار تغيير و تحول می شود٬ حمل و نقل با ایفای نقش رابط ميان بازار توليد و بازار مصرف و همچنين جابه جایی سریع و ایمن مسافران و گردشگران داخلی و خارجی از نقطه ای به نقطه دیگر به مثابه پایه های پلی است که بخش های مختلف اقتصادی٬ فرهنگی و اجتماعی جوامع با عبور از آن به سمت توسعه پایدار حرکت می کنند٬

صنعت حمل و نقل صنعتی توانمند است که در مناسبات فرهنگی٬ اجتماعی و اقتصادی جهان امروز نقش و جایگاه ویژه ای دارد٬ کليه کارشناسان و اندیشمندان علم اقتصاد بر این باورند که صنعت حمل و نقل یکی از شاخص های موثر در پيشرفت و ترقی یک کشور است و توجه به حمل و نقل و زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری آن یکی از اصول واجب و ضروری است

برخورداری از شبکه و سيستم حمل ونقل ایمن٬ سریع  کارآمد و مبتنی بر علم و دانش روز دنيا از عوامل زمينه ساز توفيق کشورها در عرصه  توليد  بازرگانی داخلی و خارجی و شناساندن تمدن و فرهنگ خویش بوده و کشور باستانی و پر افتخار ایران نيز بخشی از موقعيت و اقتدار تاریخی خود را مدیون موقعيت استراتژیک و جغرافيایی خاص و نقش تأثيرگذار حمل و نقلی خود بوده است.

بیشتر بخوانید

دانلود رايگان کتاب درسنامه آموزشی کار تیمی و حل مسأله pdf

پست های مرتبط

دانلود مقاله فارسی بررسی وضع اقتصادی pdf

Root Admin

دانلود مقاله فارسی کارآفرینی و شناخت ویژگی های روانشناختی در افراد کارآفرین pdf

Root Admin

دانلود مقاله فارسی معرفی گردشگری کشاورزی pdf

Root Admin

دیدگاهتان را بنویسید