ریشه
Image default
کتاب مدیریت و بازاریابی کتاب ها

دانلود رايگان کتاب ثروت آفرینان pdf

دانلود رايگان کتاب ثروت آفرینان pdf

دانلود رايگان کتاب ثروت آفرینان pdf
دانلود رايگان کتاب ثروت آفرینان pdf

خلاصه کتاب

لسترتارو نویسنده کتاب حاضر استاد نام آور در دانشگاه ام.آی.تی آمریکا و یکی از برجسته ترین کارشناسان و تحلیلگران اقتصاد سیاسی، اجتماعی و جهانی است که اقتصاد امروزی جهان و تحولات آن را زیر نظر دارد.

فهرست

نگاه کلی
سرآغاز
بخش اول: کاوش در اقتصاد متکی به دانش
فصل ١: چشم انداز اقتصادی
ادغام
فصل ٢: چشم درخشان بر بالای هرم ثروت
بهترین دورانها
قاعده اول
فصل ٣: یافتن (و از دست دادن) گنجهای هرم ثروت
قاعده دوم:
قاعده سوم:
بدترین دورانها
بخش دوم: باستان شناسی هرم ثروت
فصل چهارم: سازمان اجتماعی
مراحل سه گانه
فروپاشی های مالی
قاعده چهارم:
افزایش صادرات
سقوط قیمتها
قاعده پنجم:
نتیجه
فصل پنجم: مهارتهای کارآفرینی
اروپا
قاعده ششم:
نتیجه
فصل ششم: تولید دانش
قاعده هفتم:
ضرورت سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه
قاعده هشتم:
مالکیت علمی، فکری و تخصصی
قاعده نهم :
نتیجه
بخش سوم: جویندگان گنج
فصل هفتم: مهارت و تخصص
اصل دهم:
نتیجه
فصل هشتم: ابزارها
قاعده یازدهم:
سرمایه گذاری
نتیجه
فصل نهم: منابع طبیعی و زیست محیطی
قاعده دوازدهم
نتیجه
فصل دهم: ثروت بازارپسند
قاعده سیزدهم:
فصل یازدهم: بر باددادن گنجها
فصل دوازدهم: مهار تنشهای ایجاد ثروت
١) آشفتگی در برابر نظم:
٢) فرد در برابر جامعه:
٣) حال در برابر آینده:
٤) رقابت در برابر همکاری:
فصل سیزدهم: بنای هرم ثروت
ژاپن : خانه تکانی
اروپای غربی : ساختن کارآفرینان
جهان: مالکیت بر دارایی فکری و آثار قلمی
آمریکا: ابزارهای بیشتر
نتیجه
فصل چهاردهم: و در پایان … درود بر سازندگان

بیشتر بخوانید:

دانلود رايگان کتاب آداب معاشرت pdf

پست های مرتبط

دانلود مقاله فارسی بررسی وضع اقتصادی pdf

Root Admin

دانلود مقاله فارسی کارآفرینی و شناخت ویژگی های روانشناختی در افراد کارآفرین pdf

Root Admin

دانلود مقاله فارسی معرفی گردشگری کشاورزی pdf

Root Admin

دیدگاهتان را بنویسید