ریشه

پکیج های تولید محتوای متنی

پکیج تولید محتوای متنی نقره ای
1.400.000
ماهانه
تولید محتوای متنی
استراتژی محتوا
تقویم محتوا
تولید ۱۲ محتوای ۱۸۰۰ کلمه ای
گزارش عملکرد
لینک سازی داخلی و خارجی
عنوان بندی و پاراگراف بندی صحیح و مطابق با اصول سئو
درج تایتل و دسکریپشن و بهینه سازی تگ های هدینگ
درج محتوا در وبسایت +۱۰۰۰۰ تومان
سئو کردن محتوا + ۳۰۰۰۰ تومان
انتخاب تصویر و بهینه سازی تصویر برای وبسایت + ۱۰۰۰۰ تومان
20 % تخفیف ، ویژه مشتریان جدید
پکیج تولید محتوای متنی برنز
1.000.000
ماهانه
تولید محتوای متنی
استراتژی محتوا
تقویم محتوا
تولید ۸ محتوای ۱۸۰۰ کلمه ای
گزارش عملکرد
لینک سازی داخلی و خارجی
عنوان بندی و پاراگراف بندی صحیح و مطابق با اصول سئو
درج تایتل و دسکریپشن و تگ های هدینگ + ۱۰۰۰۰ تومان
درج محتوا در وبسایت +۱۰۰۰۰ تومان
سئو کردن محتوا + ۳۰۰۰۰ تومان
انتخاب تصویر و بهینه سازی تصویر برای وبسایت + ۱۰۰۰۰ تومان
مشاوره رایگان
پکیج تولید محتوای متنی طلایی
2.400.000
ماهانه
تولید محتوای متنی
استراتژی محتوا
تقویم محتوا
تولید ۲۰ محتوای ۱۸۰۰ کلمه ای
گزارش عملکرد
لینک سازی داخلی و خارجی
درج محتوا در وبسایت
سئو کردن محتوا
عنوان بندی و پاراگراف بندی صحیح و مطابق با اصول سئو
درج تایتل و دسکریپشن و بهینه سازی تگ های هدینگ
انتخاب تصویر و بهینه سازی تصویر برای وبسایت
20 % تخفیف ، ویژه مشتریان جدید