ریشه

دسته : کانتنت مارکتینگ

بازاریابی محتوا

آژانس دیجیتال مارکتینگ ریشه دیجیتال مارکتینگ کانتنت مارکتینگ

بازاریابی محتوا

ریشه
بازاریابی محتوا یا کانتنت مارکتینگ به تولید و تبلیغ دارایی های محتوا با هدف معرفی برند، افزایش بازدید، جذب و ایجاد مشتری بالقوه می پردازد....